Superclausii WS

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
DSAND

Vi khuẩn Bacillus clausii có thể tồn tại trong môi trường axit của dạ dày, ngay cả khi có sử dụng kháng sinh

và điều chỉnh hệ vi sinh vật trong ruột của vật nuôi, giúp ngăn ngừa tác hại của vi khuẩn gây bệnh Bacillus clausii: ≥ 2.5 X 109 CFU/g