Larviva Prostart 200

Dinh Dưỡng Cho Thủy Sản
Thức ăn tôm giống, cá giống cao cấp

Thức ăn cho ấu trùng cá giai đoạn ăn kết hợp và luyện ăn
– Viên vi nang, cao đạm, cân bằng tối ưu các axit amin.
– Dễ dàng tạt đều trên mặt nước và nổi tốt trong bể
– Được vi bọc đặc biệt để đảm bảo tính ngon miệng cao mà không làm giảm độ tiêu hóa
– Được bổ sung Bactocell®, một loại vi khuẩn sống giúp tăng tỷ lệ sống và giảm tỷ lệ dị hình của ấu trùng cá
Lợi ích:
– Thúc đẩy sự phát triển ấu trùng
– Tăng khả năng tiêu hóa và độ ngon miệng
– Hỗ trợ bắt mồi dễ dàng
– Tăng cường miễn dịch, giảm dị hình