GROWEASE

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
DSAND

GROWEASE là sự kết hợp độc đáo giữa protein chức năng với enzyme, các axit amin thiết yếu và axit amin chuỗi nhánh, axit béo Omega 3 Công dụng: tăng tỷ lệ cơ nạc và

tăng trưởng nhanh cho gia súc, gia cầm và thủy sản

–    Protein chức năng ≥ 20%

–           Omega 3         ≤ 1.0%