LipoAkitiv Glu 60

Dinh Dưỡng Cho Vật NuôiDinh Dưỡng Cho Chăn Nuôi
Các phụ gia chức năng cho thú nhai lại
BERG+SCHMIDT

LipoAktiv Glu 60 bố sung năng lượng (đường) bảo vệ dạ cỏ, được vi bọc bằng các phân đoạn dầu cọ, đảm bảo sự ổn định của hoạt chất trong một thời gian dài, ngăn chặn sự phân giải sớm và đảm bảo bổ sung chất dinh dưỡng đúng mục tiêu
– Hàm lượng đường tổng số > 60%; Năng lượng cho sữa(NEL) 6,000 kcal/kg
– Tính ổn định dạ cỏ ≥ 75% (16 giờ); Độ tiêu hóa ở ruột ≥ 95%
Lợi ích:
– Tăng tỷ trọng năng lượng trong khẩu phần
– Tăng cường cung cấp glucose ở gan
– Phòng chống ketosis
– Cải thiện thể trạng và sức khỏe của bò