Superclausii PI

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
DSAND

Vi khuẩn Bacillus clausii dạng bào tử có thể tồn tại trong môi trường axit của dạ dày, ngay cả khi có sử dụng kháng sinh và điều chỉnh hệ vi sinh vật trong ruột của vật nuôi, giúp

ngăn ngừa tác hại của vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn không có lợi

–           Bacillus clausii: ≥ 4 X 109 CFU/5 ml