KRAVE AP-P

Dinh Dưỡng Cho Vật NuôiDinh Dưỡng Cho Chăn Nuôi
Cải thiện tính ngon miệng của thức ăn
ADISSEO

Krave® AP: Là sản phẩm đặc biệt dành cho heo lớn để kích thích sự thèm ăn và lượng thức ăn ăn vào trong giai đoạn stress hoặc khi cần nhu cầu dinh dưỡng cao. Sản phẩm ổn định cho sản xuất thức ăn viên, premixes và các sản phẩm bổ sung, tạo sự ngon miệng để đảm bảo lượng thức ăn ăn vào ở heo nái thời kỳ nuôi con và lúc cai sữa.Lượng thức ăn ăn vào là yếu tố quyết định đối với heo nái và năng suất của lứa heo, đặc biệt trong thời gian nuôi con, nếu ăn không đủ lượng thức ăn theo nhu cầu có thể dẫn đến trọng lượng toàn lứa thấp và heo nái bị ốm lúc cai sữa
Lợi ích:
– Cải thiện sản lượng sữa của heo nái
– Trọng lượng toàn lứa cao hơn ở thời điểm cai sữa
– Cải thiện năng suất sinh sản và tuổi thọ của heo nái