PEARL MEAT GTA

Phụ Gia Thực Phẩm
Phụ gia thực phẩm chức năng
CHIBA

Định hình và kết dính nguyên liệu thực phẩm
* Ứng dụng thuận lợi cho máy trộn
* Tạo ý tưởng sáng tạo trong chế biến tận dụng được nguyên liệu cắt vụn để chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng,
* Tăng trọng lượng sản phẩm chế biến, giảm mất nước trong bảo quản do khả năng giữ nước cao của GTA.

 

Hướng dẫn sử dụng:

(Bấm vào hình xem rõ hơn)