NUKAMIX 10

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dùng cho thức ăn tập ăn
NUKAMEL

Bột whey lên men, không đóng vón dùng trong sản xuất thức ăn heo con. Protein (10.5%), Lactose(61%), Fat(3.5%), ME/NE:

3400/2600Kcal/kg