FOKKAMIX 80

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dùng cho thức ăn cai sữa
NUKAMEL

Sản phẩm cung cấp lactose (min 80%), không vón cục hóa dùng trong sãn xuất thức

ăn cho heo con