PROEASE

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
DSAND

Proease (Cysteine protease EC34.22) là enzyme protease tinh khiết siêu lọc (food grade), bổ sung vào thức ăn chăn nuôi giúp thủy phân các protein lớn thành các peptide và axit amin nhỏ hơn. Proease được chứng minh có khả năng phân giải protein

rộng, peptide chuỗi ngắn, este axit amin và liên kết amide