Bio-Clean Aqua

Dinh Dưỡng Cho Thủy Sản
Cải thiện môi trường nuôi
RSP Nature

Men vi sinh làm sạch nước và đáy ao nuôi tôm, cá
Thành phần:
– Bacillus licheniformis ≥10^11cfu/g;
– Bacillus subtilis ≥10^11cfu/g
– Paracoccus Denitrificans, Bacillus megaterium, Bacillus pumilus, Paracoccus pantotrophus, Rhodobacter capsulatus
Lợi ích:
– Xử lý các chất thải hữu cơ, khí độc và vi sinh vật gây hại trong nước và đáy ao. Loại bỏ các khí độc (NO2, NH3, H2S…) nhờ nhóm vi khuẩn hoạt động đáy: Paracoccus Denitrificans, Paracoccus pantotrophus, Rhodobacter capsulatus
– Hỗ trợ chức năng miễn dịch, tối đa năng suất nuôi thủy sản.